Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 13.06.2007
Дата публікації 13.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Бахмач Євгеній Степанович - голова правління. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішення про розміщення цінних паперів на суму що перевищує 25% статутного капіталу прийнято на позачерговаих загальних зборах акціонерів ЗАТ „Кірововградграніт” 11.06 2007 року,
2. Додатково розміщуються прості іменні акції в кількості 2 680 000 (два мільйони шістьсот вісімдесят тисяч ) штук,номінальною вартістю 3,1 гривень кожна на суму 8 308 000 (вісім мільйонів триста вісім тисяч )гривень.
3. Спосіб розміщення :закритий приватний,
4. Категорія згідно з статею 4 Закону України”Про цінні папери та фондовий ринок”: прості іменні акції,
5. Тип форми існування цінних паперів ,що розміщуються: документарна,
6. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій становить
8 308 000 (вісім мільйонів триста вісім тисяч )гривень,
7. Спосіб оплати цінних паперів :оплата за акції грошовими коштами вноситься на розрахунковий рахунок,
8. Мета розміщення цінних паперів ,а також напрям використання отриманих коштів:акції розміщуються для
поповнення обігових коштів,які будуть використанні для придбання технологічних машин та виробничого обладнання,
9. Співвідношення кількості акцій до розміру статутного капіталу товариства становить -837,5 %.
10. Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонується до розміщення:
Усі акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково. Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться виключно серед акціонерів Товариства. Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, що пропонується до розміщення, здійснюється у дві черги. Протягом терміну першої черги реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їхній частці в статутному капіталі на дату проведення першої черги. Дата початку проведення першої черги починається 20.07.07 р. і завершується 10.08.07 р.
- Протягом терміну другої черги реалізується право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом терміну першої черги, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату початку проведення першої черги. Дата початку проведення другої черги: 13.08.07 р. закінчення – 17.08.07 р.
Акціонери Товариства для реалізацїї свого переважного права на придбання акцій, повинні подати письмову заяву на придбання акцій. Заяви про бажання придбати акції подаються на ім’я голови Комісії з розміщення акцій за адресою: 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, вул Шосейна, 50 в довільній формі і повинні містити: прізвище, ім’я, по-батькові заявника, його домашню та поштову адресу, ідентифікаційний номер, кількість і номінальну вартість акцій, які має намір придбати заявник. Для кожної черги розміщення подається окрема заява. Заяви, які надійшли не в термін, визначений для тої чи іншої черги розміщення не розглядаються. На підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій.
Оплата за акції здійснюється за ціною не нижче номінальної вартості акцій. Кожен заявник повинен протягом 15 календарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу акцій відповідної черги розміщення оплатити 50% вартості акцій , кінцева оплата здійснюється до 05.09.2007 р. Джерелами оплати є додаткові грошові внески акціонерів.
Оплата за акції грошовими коштами вноситься на поточний рахунок Товариства 26004001250000 в КФ АКІБ “Укрсіббанк”, МФО 323732, та на р/р 26008300003201 КФ АКБ “ТАС-КОМЕРЦБАНК”, МФО 383103.
Договір та платіжний документ про сплату 100% вартості акцій є підставою для видачі заявнику тимчасового свідоцтва про підтвердження внеску в оплату акцій.
11. Термін прийняття письмових підтверджень про відмову від використання акціонерами свого переважного права:
Отримувати письмові підтвердження про відмову від використання акціонерами свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається. У випадку не подання в установлений термін заяви на придбання акцій, що додатково розміщуються, вважається що, акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
12. Перелік уповноважених осіб із зазначенням наданних їм повноважень та визначення місця та порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій:
Правління Товариства протоколом № 11 від 11 червня 2007 р. обрало комісію по проведенню закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій четвертої емісії ЗАТ ”Кіровоградграніт” у складі: Голова комісії - Мошнягул В.В. Члени комісії - Покатенко В.В. Кайдаш Ю.А. Смірнов В.Г.
Комісії надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення усіх акціонерів та опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, повноваження на здійснення дій щодо розміщення акцій, здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, отримувати від акціонерів письмові заяви для реалізації свого переважного права на придбання акцій. Затвердження результатів розміщення акцій здійснює правління Товариства.
Приватне (закрите) розміщення акцій проходить за адресою: 27641,Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Шосейна, 50, тел.: (0522) 555157, тел/факс: (0522) 553104 з 8.00 до 16.00.
13. Конвертація цінних паперів не передбачається.
14. Попередньої інфомації про план придбання цінних паперів немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Бахмач Євгеній Степанович