Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 11.06.2007
Дата публікації 13.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Бахмач Євгеній Степанович - голова правління. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите розміщення акцій: протокол загальних зборів акціоненерів № 2 від 11 червня 2007 року. Акції розміщуються для поповнення обігових коштів.

2. Загальна кількість акцій, що пропонується до приватного розміщення, їх тип, номінальна вартість: 2 680000 (два мільйона шістьсот вісімдесят тисяч штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 грн. 10 коп. кожна.

3.Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 8 308000 (вісім мільйонів триста вісім тисяч) гривень.

4. Форма існування акцій: документарна.

5.Передбачається збільшення частки в статутному капіталі акціонера –фізичної особи. До прийняття рішення про розміщення цінних паперів володів 203334 штук простими іменними акціями,що становить 63,542 % у статутному капіталі..

6. Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонується до розміщення:
- Усі акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково. Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться виключно серед акціонерів Товариства. Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, що пропонується до розміщення, здійснюється у дві черги. Протягом терміну першої черги реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їхній частці в статутному капіталі на дату проведення першої черги.

7.Приватне (закрите) розміщення акцій проходить за адресою: 27641,Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Шосейна, 50, тел.: (0522) 555157, тел/факс: (0522) 553104 з 8.00 до 16.00.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Бахмач Євгеній Степанович