Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 05.12.2008
Дата публікації 05.12.2008 13:30:16
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Бахмач Євгеній Степанович - голова правління. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
05 грудня 2008 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Кiровоградгранiт", з метою вдосконалення органiзацiйної структури виробництва, прийнято рiшення про лiквiдацiю:
1. Структурного пiдроздiлу "Помiчнянський кар'єр" Закритого акцiонерного товариства "Кiровоградгранiт" (iдентифiкацiйний код 26449921; Мiсцезнаходження фiлiї: 27000, Кiровоградська область, Добровелечкiвський район, с. Олексiївка).
Функцiї якi виконувала фiлiя: - Добування декоративного та будiвельного каменю.

2. Структурного пiдроздiлу "Новгородкiвський кар'єр" Закритого акцiонерного товариства "Кiровоградгранiт" (iдентифiкацiйний код 26449938; Мiсцезнаходження фiлiї: 28200, Кiровоградська область, Новгородкiвський район, смт. Новгородка).
Функцiї якi виконувала фiлiя: - Добування каменю для будiвництва;
- Оброблення каменю.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Бахмач Євгеній Степанович