Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Публічна безвідклична пропозиція (оферта)
Дата здійснення дії: 05.12.2018
Дата публікації 06.12.2018 14:07:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* kgranit@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт" (код ЄДРПОУ 13744297 повідомляє про отримання ним 05.12.2018р. публічної безвідкличної вимоги (оферти):

Публічному акціонерному товариству «Кіровоградграніт» (код за ЄДРПОУ 13744297) місцезнаходження: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
№1 05.12.2018 року

Я, Бахмач Євгеній Степанович, як особа, яка станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», а саме станом на 04.06.2017, є опосередковано (з урахуванням кількості акцій, що належать моїй афілійованій особі) власником домінуючого контрольного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт» (код за ЄДРПОУ 13744297), керуючись п.2 розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вищезазначеного Закону України та статтею 652 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства», надсилаю Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт».

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – Вимога) Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт» (код за ЄДРПОУ 13744297) (далі - Товариство)

1 Відомості про заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Заявник Вимоги) та кожну з афілійованих осіб Заявника Вимоги
1.1. Інформація про Заявника Вимоги:
1.1.1. прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом; населений пункт місця проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків Бахмач Євгеній Степанович, фізична особа громадянин України м. Київ,

1869704531
1.1.2. Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі та розмір частки в статутному капіталі Товариства Особі належить:
- прямо 2 249 710 штук простих іменних акцій Товариства та 44 штуки привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 74,9918% статутного капіталу Товариства;
- опосередковано 722 446 штук простих іменних акцій Товариства та 418 штук привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 24,08153% статутного капіталу Товариства;
- сукупно (прямо та опосередковано) 2 971 738 штук простих іменних акцій Товариства та 462 штуки привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 99,07333% статутного капіталу Товариства
1.1.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особі та реквізити рахунку у цінних паперах особи повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 26 код за ЄДРПОУ: 35477315
реквізити рахунку у цінних паперах: 402636-UA10045863
1.1.4. Контактні дані контактна особа: Степаненко Вадим Олександрович, телефон/факс: (0522) 55-31-04, електронна пошта: stepanenkovadim@ukr.net, адреса для листування: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
1.1.5. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» 05.11.2018
1.2. Інформація про афілійованих осіб Заявника Вимоги:
1.2.1. Прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортом; населений пункт місця проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків Бахмач Наталя Володимирівна, фізична особа - громадянка України
м. Кропивницький, Кіровоградської області,
2552804964
1.2.2. Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі та розмір частки в статутному капіталі Товариства Особі належить:
- прямо 722 446 штук простих іменних акцій Товариства та 418 штук привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 24,08153% статутного капіталу Товариства;
- опосередковано 2 249 710 штук простих іменних акцій Товариства та 44 штуки привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 74,9918% статутного капіталу Товариства;
- сукупно (прямо та опосередковано) 2 971 738 штук простих іменних акцій Товариства та 462 штуки привілейованих іменних акцій Товариства, що становить 99,07333% статутного капіталу Товариства
1.2.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особі та реквізити рахунку у цінних паперах особи Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 26 код за ЄДРПОУ: 35477315
реквізити рахунку у цінних паперах: 402636-UA10026938
1.2.4. Контактні дані Контактна особа: Степаненко Вадим Олександрович, телефон/факс: (0522) 55-31-04, електронна пошта: stepanenkovadim@ukr.net, адреса для листування: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
1.2.5. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» 05.11.2018
2. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу та кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»), та кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, що діють спільно (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства)
Відомості не наводяться, оскільки рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги не було прийняте особами, що діють спільно
3. Відомості про акціонерне товариство
3.1. Повне найменування відповідно до установчих документів Публічне акціонерне товариство"Кіровоградграніт"
3.2. Код за ЄДРПОУ 13744297
3.3. Місцезнаходження 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
3.4. Номінальна вартість однієї простої акції товариства 3,10 грн.
3.5. Загальна кількість простих акцій товариства 2993646
3.6. Код ISIN випуску простих акцій товариства UA4000151179
3.7. Номінальна вартість однієї привілейованої акції товариства 3,10 грн.
3.8. Загальна кількість привілейованих акцій товариства 6354
3.9. Код ISIN випуску привілейованих акцій товариства UA4000151187
3.10. Контактні дані Емітента:
контактна (-і) особа (-и) (повне ім’я та посада):
телефон/факс:
електронна пошта:
адреса для листування:
Генеральний директор Кайдаш Юрій Олександрович

+38 (0522) 55-31-04
kgranit@emitent.net.ua
27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)
4.1. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр»
4.2. Місцезнаходження 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 26
4.3. Код за ЄДРПОУ 35477315
4.4. Реквізити рахунку у цінних 402636-UA10045863
4.5. Власник рахунку у цінних паперах Бахмач Євгеній Степанович
5. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (далі - Вимога)
5.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам Протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги Товариство:
- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті https://13744297.smida.gov.ua;
- розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- надсилає засвідчену копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Центрального депозитарію цінних паперів.
Протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів Товариство надсилає кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги та надає акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.
5.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги складає перелік акціонерів та надсилає його Товариству
5.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються Заявник Вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Заявник Вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.
Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів складає список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надає такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться. Після отримання зазначеного повідомлення від Товариства Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років здійснюватиме перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів}, на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.
5.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації проте, що Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.
5.5. Порядок та форма оплати акцій Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів за викуплені акції мають звернутись до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (код за ЄДРПОУ 20953647), у будь-яке відділення, перелік яких наведений на офіційному сайті банку https://bank.com.ua.
Для отримання коштів, необхідно надати документи, що дозволяють здійснити ідентифікацію/верифікацію особи/и представника, в т.ч. заяву за формою банку та перевірити наявність права цієї особи на одержання коштів. Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця або правонаступника, або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно зі списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність), та у разі відсутності інформації про обтяження/заборону відчуження щодо виплат та відсутності інформації про наявність інших підстав для відмови від здійснення виплати відповідно до законодавства України, банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем, правонаступником, чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), або, на його вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою не пізніше п'яти робочих днів після надання банківській установі всіх необхідних документів. Акціонер (його спадкоємець, правонаступник, чи інша особа, яка відповідно до законодавс ва має право на отримання коштів), після одержання коштів самостійно забезпечують виконання пов'язаних з цим податкових зобов'язань відповідно до вимог законодавства. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.
5.6. Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги Витрати Товариства, пов'язані з виконанням обов'язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги. Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям чи правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
6. Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни
6.1. Ціна придбання однієї акції 22,97 (двадцять дві гривні 97 копійок) грн.
6.2. Порядок визначення ціни придбання Ціна придбання акцій визначена у відповідності до п. 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» вищезазначеного Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», а саме як ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 02.11.2018 (за один робочий день до дати отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства"). Для визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 07.11.2018) було залучено суб'єкта оціночної діяльності ПП «Експертне агентство» (код за ЄДРПОУ 32892500). Ринкова вартість однієї простої та привілейованої іменної акції Товариства, визначена зазначеним суб'єктом оціночної діяльності, була затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол засідання від 30.11.2018) і становить 22,97 (двадцять дві гривні 97 копійок) грн.
6.3. Форма оплати акцій оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі
7. Інформація про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)
7.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
7.2. Місцезнаходження 65059, Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1
7.3. Код за ЄДРП0У 20953647


Дата: 05.12.2018 року

Підпис: Бахмач Євгеній Степанович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович