Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Дата здійснення дії: 06.11.2018
Дата публікації 06.11.2018 10:41:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* kgranit@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (код за ЄДРПОУ 13744297; місцезнаходження: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50) 06.11.2018 року отримало наступне повідомлення:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт»

(код за ЄДРПОУ 13744297; місцезнаходження: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50

 

Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», я, акціонер Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт» Бахмач Євгеній Степанович, що володію разом із афілійованою особою – жінкою Бахмач Наталею Володимирівною акціями Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт» (надалі – Товариство) в кількості – 2 972 200 (два мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі двісті) штук, в тому числі 2 971 738 (два мільйони дев’ятсот сімдесят одна тисяча сімсот тридцять вісім) простих іменних акцій та 462 (чотириста шістдесят дві) привілейованих іменних акцій, що складає 99,07333% від загальної кількості акцій Товариства (надалі - «Товариство), у відповідності до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» станом на дату набрання чинності зазначеного Закону, є опосередковано (з урахуванням кількості акцій, що належать моїй афілійованій особі) власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

 

1

Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, шт.

2 972 200 шт. (99,07333% від загальної кількості акцій Товариства), а саме:

  • Бахмач Євгеній Степанович – 2 249 710 простих іменних акцій та 44 привілейованих іменних акцій;
  • Бахмач Наталя Володимирівна – 722 028 простих іменних акцій та 418 привілейованих іменних акцій.

 

2

Структура власності особи (осіб, що діють спільно), що набула(и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її (їх) афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), станом на 05 листопада 2018 року

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип

особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві,%

Кінцевий бенефіціарний власник

(контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій Товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

пряма

опосеред-кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Бахмач Євгеній Степанович

ФО

2

74,9918

24,08153

99,07333

Бахмач Євгеній Степанович

-

3

Найвища ціна акції, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття

Протягом 12 місяців, що передують даті подання повідомлення придбання не було.

4

Найвища ціна акції, за якою уповноважена особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи

Протягом 12 місяців, що передують даті подання повідомлення придбання не було.

5

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства.

05 листопада 2018 року

 

6

Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Уповноваженої особи та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр"

код за ЄДРПОУ – 35477315

місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Космічна, будинок 26

депозитарний код рахунку у цінних паперах 402636-UA10045863

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр"

код за ЄДРПОУ – 35477315

місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Космічна, будинок 26

депозитарний код рахунку у цінних паперах 402636-UA10026938

 

 

 

 

05.11.2018. року __________________________  Бахмач Євгеній Степанович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович