Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.01.2008
Дата публікації 18.01.2008 12:10:06
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Бахмач Євгеній Степанович - голова правління. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння Старенченко Олена Павлiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 085783 виданий Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.03.2005) звiльнена з посади члена правлiння за згодою сторiн. Перебувала на посадi члена правлiння з липня 2003 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0,003%. Непогашеної судимостi за корисливi злочини та посадовi злочини не має.
Посадова особа Член правлiння Махорiн Вiктор Iванович (паспорт: серiя ЕА номер 918600 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.03.2002) призначений на посаду виконуючого обов'язки Члена правлiння згiдно рiшення Наглядової ради вiд 18.01.2008 року (протокол № 1). Призначений на посаду на строк повноважень нинiшнього правлiння. До призначення працював начальником вiддiлу збуту ЗАТ "Елгран". Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi злочини та посадовi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Бахмач Євгеній Степанович